DATABÁZA RETRIEVEROV A MAJITEĽOV

Štatistiky


Momentálne je v databáze 1275 retrieverov uchovnených v SRK, 653 zahraničných retrieverov a 1035 majiteľov retrieverov. 297 retrieverov má v databáze aj svoju fotografiu.

Pohlavie retrieverov: Počet retrieverov:
pes 369
suka 905
Vyšetrenie HD: Počet retrieverov:
nezadaných 23
A 1
A/A 1067
A/B 38
A/C 7
B/A 25
B/B 78
B/C 8
C 1
C/A 5
C/B 3
C/C 18
Vyšetrenie ED: Počet retrieverov:
nezadaných 252
0/0 989
0/1 14
0/2 1
1/0 4
1/1 12
2/2 2
Vyšetrenie EIC: Počet retrieverov:
nezadaných 793
EIC-EIC/N-carrier, OCD 0/0, DM2-HNPK-CNM-SD2-prcd-PRA-OSD-N/N 1
EIC-N/N, OCD 0/0 3
EIC-OCD 0/0, DM-CNM-SD2-N/N, HNPK HNPK/N 1
EIC-OCD 0/0, DM-CNM-SD2-prcd-PRA-OSD-N/N, HNPK N/HNPK, rtg chrbtice 1
EIC-OCD 0/0, DM-HNPK-CNM-SD-prcd-PRA-OSD-N/N 1
EIC-OCD 0/0, DM-HNPK-CNM-SD2-prcd-PRA-OSD-N/N 2
EIC-OCD 0/0, DM-prcd-PRA-OSD-N/N 1
EIC/EIC 8
EIC/N - carrier 11
EIC/N - carrier, DM-HNPK-SD-CNM-prcd-PRA-OSD-N/N 1
EIC/N - carrier, DM-HNPK-SD2-CNM-OSD-N/N, prcd-PRA-N/PRA 1
GR PRA 1, GR PRA 2 - clear, ICT A - carrie 1
GR PRA 1, GR PRA 2, prcd-PRA, GRMD, NCL - clear, ICT A carrier 1
ICTA - N/N, ICTA2 - N/N 1
N/EIC 99
N/EIC, prcd-PRA-HNPK-CM-N/N 1
N/N 316
N/N negat. 1
N/N po rodičoch 5
N/N, 1
N/N, prcd PRA-CNM-HNPK-SD2-OSD -DM2-N/N 1
N/N, prcd-PRA-CNM-DM-OSD-negat., SD2 - N/SD2, HNPK-N/HNPK 1
N/N, prcd-PRA-HNPK-CNM-DM-SD2-OCD-negat. 1
N/N, prcd-PRA-HNPK-CNM-DM-SD2-OSD-negat. 3
N/N, prcd-PRA-HNPK-CNM-negat. 1
OCD 0/0 8
OCD 0/0, DM-CNM-SD2-prcd-PRA-OSD-N/N, HNPK N/HNPK 1
OCD 0/0, EIC-DM-HNPK-CNM-SD2-prcd-PRA-OSD-N/N, Spine-Spondylosis-LTV-negat. 1
OCD 0/0, EIC-negat. 1
OCD 0/0, ICTA N/A, 1
OCD 0/0, N/N po rodičoch 1
prcd-PRA N/N, EIC N/N, HNPK N/N 1
prcd-PRA-CEA-CP-CL/P-S-JAD-DM-clear, BC-D/D, CDDY-N/CDDY, DE-clear by parentage 1
prcd-PRA-GR PRA 1-2-negat. 1
prcd-PRA-PRA1-negat. 1