DATABÁZA RETRIEVEROV A MAJITEĽOV

Štatistiky


Momentálne je v databáze 1230 retrieverov uchovnených v SRK, 643 zahraničných retrieverov a 1012 majiteľov retrieverov. 289 retrieverov má v databáze aj svoju fotografiu.

Pohlavie retrieverov: Počet retrieverov:
pes 354
suka 876
Vyšetrenie HD: Počet retrieverov:
nezadaných 23
A/A 1028
A/B 36
A/C 7
B/A 24
B/B 77
B/C 8
C 1
C/A 5
C/B 3
C/C 18
Vyšetrenie ED: Počet retrieverov:
nezadaných 252
0/0 947
0/1 12
0/2 1
1/0 4
1/1 12
2/2 2
Vyšetrenie EIC: Počet retrieverov:
nezadaných 775
EIC-OCD 0/0, DM-HNPK-CNM-SD-prcd-PRA-OSD-N/N 1
EIC-OCD 0/0, DM-prcd-PRA-OSD-N/N 1
EIC/EIC 8
EIC/N - carrier 10
EIC/N - carrier, DM-HNPK-SD-CNM-prcd-PRA-OSD-N/N 1
EIC/N - carrier, DM-HNPK-SD2-CNM-OSD-N/N, prcd-PRA-N/PRA 1
GR PRA 1, GR PRA 2 - clear, ICT A - carrie 1
GR PRA 1, GR PRA 2, prcd-PRA, GRMD, NCL - clear, ICT A carrier 1
N/EIC 98
N/N 315
N/N po rodičoch 4
N/N, 1
N/N, prcd PRA-CNM-HNPK-SD2-OSD -DM2-N/N 1
N/N, prcd-PRA-CNM-DM-OSD-negat., SD2 - N/SD2, HNPK-N/HNPK 1
N/N, prcd-PRA-HNPK-CNM-DM-SD2-OCD-negat. 1
N/N, prcd-PRA-HNPK-CNM-DM-SD2-OSD-negat. 3
N/N, prcd-PRA-HNPK-CNM-negat. 1
OCD 0/0 1
OCD 0/0, EIC-DM-HNPK-CNM-SD2-prcd-PRA-OSD-N/N, Spine-Spondylosis-LTV-negat. 1
OCD 0/0, N/N po rodičoch 1
prcd-PRA-CEA-CP-CL/P-S-JAD-DM-clear, BC-D/D, CDDY-N/CDDY, DE-clear by parentage 1
prcd-PRA-GR PRA 1-2-negat. 1
prcd-PRA-PRA1-negat. 1